Opis projekta

Uloga primarne zdravstvene zaštite u skrbi za bolesnike sa šećernom bolešću je od iznimne važnosti. Prepoznavanje rizičnih čimbenika i rano otkrivanje u asimptomatskoj populaciji jedan je od najučinkovitijih alata u prevenciji razornih komplikacija šećerne bolesti. Taj alat je u rukama zdravstvenog osoblja, prije svega liječnika i medicinskih sestara iz timova obiteljske medicine koji ostvaruju neposredni kontakt i uvid u medicinsko, ali i socijalno stanje pacijenata o kojima skrbe. Kvalitetna i djelotvorna laboratorijska dijagnostika koju provode timovi medicinsko-biokemijskih laboratorija primarne zdravstvene zaštite je pritom od presudnog značenja, jer je često upravo slučajan laboratorijski nalaz prvi indikator bolesti u asimptomatskoj populaciji.

Organizacija Nacionalnog programa zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću 2015.-2020., unutar sustava primarne zdravstvene zaštite stavlja naglasak na edukaciju liječnika i medicinskih sestara s ciljem stjecanja dodatnih znanja i vještina iz područja dijabetesa. S druge strane, provedba preporučenih laboratorijskih testova za dijagnostiku i praćenje šećerne bolesti pretpostavlja dobro poznavanje dosega i inherentnih ograničenja suvremene metodologije, kao i posjedovanje vještina za implementaciju kriterija kvalitete u svakodnevnu laboratorijsku praksu. Horizontalno i vertikalno povezivanje timova obiteljske medicine i medicinsko-biokemijske djelatnosti oko specifičnih zahtjeva za rano otkrivanje i prevenciju šećerne bolesti i njenih komplikacija predstavlja optimalan model za ostvarivanje učinkovite zdravstvene skrbi. Kontinuirano osnaživanje kompetencija zdravstvenog osoblja na razini primarne zdravstvene zaštite pomoću suvremenih edukacijskih alata je osnovni preduvjet za ostvarivanje tog cilja.

Europski socijalni fond prepoznao je potrebu za edukacijom u ovom području te je projektu Kliničke bolnice Merkur “Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja u prevenciji šećerne bolesti i njenih komplikacija” dodijelio bespovratna sredstva za provedbu jednog izvorno oblikovanog, sveobuhvatnog programa edukacije koji obuhvaća modularne edukacijske sadržaje za zdravstveno osoblje iz sustava primarne zdravstvene zaštite. Edukacijski sadržaji: seminari i radionice su horizontalno i vertikalno povezani s ciljem postizanja sinergističkog efekta unutar i između timova različitih djelatnosti zdravstvene zaštite uključenih u proces dijagnostike i zbrinjavanja oboljelih od šećerne bolesti. Relevantne teme prezentiraju najistaknutiji stručnjaci iz Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, Referentnog centra za dijabetes, i Kliničkog zavoda za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice Merkur, Referentnog centra za izradu i primjenu bioloških referentnih intervala medicinsko biokemijskih pretraga.

Kroz ukupno 5 jednodnevnih edukacijskih programa bit će obuhvaćeno zdravstveno osoblje na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju vezano uz pandemiju bolesti COVID-19 te preporuke Ministarstva zdravstva o održavanju stručnih skupova, programi će se održati u obliku interaktivnih mrežnih konferencija u realnom vremenu (“live webinar”). Sudionici će imati priliku postavljati pitanja i sudjelovati u panel-raspravi s predavačima nakon održanih prezentacija. Za potrebe projekta snimljena je serija edukacijskih video-filmova koji će, zajedno s prezentacijama, biti dostupni sudionicima na mrežnoj stranici projekta i nakon odslušanog edukacijskog programa.

Zahvaljujući sufinanciranju Europskog socijalnog fonda, programi edukacije su za sudionike potpuno besplatni, a sudjelovanje je bodovano od strane nadležnih komora. Osim besplatne trajne edukacije za potrebe obnavljanja odobrenja za samostalan rad u provedbi vrhunskih stručnjaka iz nacionalnih Referentnih centara, registrirani sudionici dobivaju edukacijske materijale: elektronički/tiskani priručnik te promidžbeni komplet s korisnim pomoćnim materijalima.
Poštovani, Liječnici obiteljske medicine, Medicinske sestre iz timova liječnika obiteljske medicine, Magistre medicinske biokemije i laboratorijske medicine iz medicinsko-biokemijskih laboratorija PZZ, Zdravstveno-laboratorijski tehničari i prvostupnici laboratorijske dijagnostike iz medicinsko-biokemijskih laboratorija PZZ, pozivamo vas da postanete sudionicima projekta te kroz ovaj jedinstveni program osnažite svoje profesionalne kompetencije u prevenciji šećerne bolesti i njenih komplikacija.

Pogledajte film “Predstavljanje projekta”.