Korisnička institucija

Klinička bolnica Merkur
Zajčeva ulica 19
10000 Zagreb
www.kbmerkur.hr

Posredničko tijelo razine 2

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje projekta Europske unije

Radnička cesta 1
10000 Zagreb

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200 a
10000 Zagreb

Tehnički organizator

Moment events d.o.o.
Hribarov prilaz 4
10000 Zagreb
T: 01 5621 568
E: info@moment.hr