Projekt „Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja u prevenciji šećerne bolesti i njenih komplikacija” je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

(Referentni broj ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – UP.02.2.1.04.0043)
Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“
Područje „Zdravlje”
Poziv „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1”

Opći cilj poziva: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.
Specifični ciljevi poziva (Komponenta 2): Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti
Korisnička institucija – predlagatelj Projekta: Klinička bolnica “Merkur”
Naziv Projekta: „Jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja u prevenciji šećerne bolesti i njenih komplikacija“
Voditeljica Projekta: Prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak, prim. dr. med., spec. interne medicine, dijabetologije i endokrinologije
Kontakt: znanjed@kb-merkur.hr
Ukupan iznos projekta: 908.601,76 Kn/Intenzitet EU potpore: 100%
Posredničko tijelo razine 1 – PT1: Ministarstvo zdravstva
Posredničko tijelo razine 2 – PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Vrijeme provedbe: 18 mjeseci.
Početak provedbe Projekta: 11.2.2020.
Kraj provedbe Projekta: 11.8.2021.

Opći cilj Projekta: Epidemiološki i demografski pokazatelji upućuju na značajan porast populacije oboljelih od šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj, za koju je potrebno osigurati medicinski i ekonomski učinkovitu skrb. Projekt ima za cilj osnažiti i unaprijediti kompetencije zdravstvenog osoblja iz sustava primarne zdravstvene zaštite (PZZ) na razini Republike Hrvatske kako bi se ostvarila učinkovita prevencija šećerne bolesti i njenih komplikacija na sekundarnoj i tercijarnoj razini.

Očekivani rezultati: Projekt će dati ključan doprinos podizanju kompetencija i svijesti zdravstvenog osoblja iz sustava PZZ za rano otkrivanje šećerne bolesti, prepoznavanje rizika za pojavu komplikacija i planiranje i provedbu učinkovitih mjera sekundarne prevencije.

Identificirane ciljane skupine: Zdravstveno osoblje iz sustava primarne zdravstvene zaštite (PZZ) na razini Republike Hrvatske

Za više informacija o Projektu javite se na adresu elektroničke pošte: znanjed@kb-merkur.hr