Ugovor o radu
Učitaj ugovor o radu
Napomena: Ugovorom o radu dokazuje se pripadnost sudionika edukacije ciljnoj skupini: zdravstveni djelatnici i zaposlenici iz sustava primarne zdravstvene zaštite. Nositelj edukacije nema uvid u Ugovore o radu sudionika, već se isti izravno elektroničkim putem transferiraju u sustav za prikupljanje mikropodataka Operativnog programa EU Učinkoviti ljudski potencijali pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH. Obveza nositelja edukacije/korisnika sredstava prema Europskom socijalnom fondu jest dostava dokaza u obliku obveznog priloga – kopije Ugovora o radu, uz zajamčenu zaštitu osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. O zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podatka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).